Case | Fertin Pharma A/S


Målrettet implementering af strategiske indkøbsprocesser sikrer rettidig lancering og øget konkurrencekraft.

Struktureret leverandørrisikoanalyse, herunder identificering af alternative leverandører på det globale marked. Sikre volumen og priser på kritiske råvarer hos de nuværende leverandører, således at produktionen kunne starte rettidigt. Initiere imple­menteringen af Category Management.