Sourcing & Procurement2018-08-30T11:42:25+00:00

Procurement assessment

Identificér banebrydende forbedringer i din indkøbsorganisation

Til trods for, at indkøb ofte bruger størstedelen af indtægterne er der mange virksomheder, der ikke fuldt ud omfavner indkøb som en vigtig værdiskabende faktor. En nøje undersøgelse af indkøbshåndteringen resulterer altid i identifikation af væsentlig forbedringer – muligvis både i innovation, omkostning, kvalitet og levering.

Opnå en prioriteret forbedringsplan

4IMPROVE udstyrer dig med et udefra-ind perspektiv på præstations- og forbedringspotentiale. Vi udfører enten en komplet eller en efter behov undersøgelse og benchmarker din indkøbsstrategi, det interne og eksterne samarbejde, processer, styring, værktøjer, systemer, muligheder og praksis for at identificere og prioritere forbedringer. Vurderingen udmønter sig i rapporter, værktøjer og anbefalinger, der er nemme at udføre. Med andre ord, alt hvad du behøver at vide for at kunne forbedre.

Case | HMF Group | Assessment og træningsforløb skaber kompetenceløft og indkøbsbesparelser

Procurement transformation

‏ ‏

Din virksomheds økonomiske resultater kan forbedres dramatisk gennem procurement transformation

Får du mest muligt ud af dine leverandører og samarbejdspartnere? Mange virksomheder kan øge værdiskabelsen i deres leverandørrelationer, uanset om målet er innovation, udvikling eller omkostningsbesparelser. One size passer ikke alle, derfor leverer vi skræddersyede transformationsprogrammer, der omfatter nye arbejdsmåder, differentieret leverandørtilgang, værktøjer, procedurer og indkøbsstyring.

 

Skab en væsentlig forskel

Vores skræddersyede og fuldt integrerede indkøbstransformation vil løfte din organisation til et højere økonomisk niveau. Ifølge vores erfaring, opnår vores klienter en 2.000% afkast på investeringer. Indkøb vil bidrage både til profit og vækst. Den dokumenterede transformationsproces sikrer succes:

1. Indkøbsvurdering og transformations business case
2. Game planning
3. Implementering

Case | HMF
Case | Kamstrup

Kategori sourcing

‏ ‏

Opnå signifikante besparelser hurtigt

De fleste virksomheder har et stort uudnyttet potentiale i mange kategorier. Med vores dokumenterede proces, baseret på omfattende erfaring, finder vi hurtigt og præcist signifikante besparelser. Via vores erfaring på tværs af et væld af brancher og kategorier, leverer vi gennemsnitligt mere end 20% besparelser i de kategorier, som vi hjælper vores klienter med.

Hvor er pengene?


Uanset om klienten vælger en hurtig eller mere grundig tilgang, finder vi besparelserne i de samme få forbedringer af indkøbsprocessen:
• Forbedring af specifikationer
• Forbedret markedsundersøgelse
• Tilbud fra flere leverandører
• Bedre kommunikation med leverandører

Cases
• Massive besparelser på større kategorier – Kamstrup
• Hurtige besparelser – Jeld-Wen

Case | DGI-Byen
Case | Kamstrup
Case | Borg Automotive

Self-service Procurement BI

Demokratisering af indkøbsoplysninger, accelereret analyse og informeret beslutningsstøtte

Kontinuerlige, hurtige og velinformerede beslutninger er afgørende for at drive indkøbsresultater. Dårlig adgang til information eller massive administrative vanskeligheder medfører forhastede beslutninger og reaktiv brandbekæmpelse, frem for proaktiv forbedring af ydeevnen.

Implementering af self-service procurement BI leverer performance management baseret på fakta, én sandhed og fælles retning. Nu kan du bruge din tid på at drive forretningen.

Hvorfor mislykkes så mange?

Der er tre store bump på vejen til fremragende performance management. For det første skal du definere præcis, hvad du vil måle, for det andet opnå dataadgang, og for det tredje definere den gode præstationsforbedringsproces.
Mestring af alle tre kalder vi: Performance Leadership. Vi har udviklet præstationsledelsessetups på tværs af mange brancher, baseret på mange forskellige ERP-systemer. Derfor kan vi hjælpe dig med at forbedre ydeevnen hurtigere.

Effekt:
• Forbrugs- og præstationsoversigt
• Faktabaseret, informeret beslutningstagning
• Reduceret spildtid i siloorienterede, tunge administrative opgaver
• Kulturændringer: fra at tro til at vide
• Mindre reaktiv brandbekæmpelse, mere proaktivt strategiarbejde

Case | HMF
Case | Kamstrup

Værdigenererende leverandørrelationer

‏ ‏

Frigør de strategiske leverandørers fulde potentiale

Mange virksomheder indleder samarbejdsrelationer med strategiske leverandører kun for at opnå ringe værditilvækst og øget afhængighed. Store faldgruber i strategiske partnerskaber er manglen på kompetencer, manglende leverandørincitament og ensidigt fokus på operationelle forbedringer. Ved at udforske fælles innovation, reducere tid til marked og forbedre kvaliteten, kan man opnå betydelige forbedringer.

Hvordan man opretholder strategiske leverandørers tiltrækningskraft

4IMPROVE har designet et Value Sourcing program, der gør det muligt for virksomheder at øge værdien og reducere omkostningerne ved varer og services leveret af strategiske leverandører. Programmet fokuserer på få, essentielle komponenter:
1. Leverandør basis segmentering
2. Opbygning af kompetencer og organisation
3. Sikre fordele og incitamenter
4. Struktureret workshopbaseret tilgang
5. Sporing af resultater og fastholdelse

Påvirkning
• Tidlig involvering af leverandører i ny produktudvikling
• Reduktion af omkostninger og spild i forsyningskæden

Procurement academy

‏ ‏

Verdensklasse indkøb gennem løbende læring og forbedringer

De fleste indkøbsorganisationer overfokuserer på forhandlingskompetence, og har et stort potentiale for at forbedre den samlede indkøbsproces. Vi lærer vores klienter, hvordan man orkestrerer en meningsfuld sourcing proces for at maksimere forretningsmæssige konsekvenser, fordi øget forståelse af omkostningsstruktur, leverandørmarkeder, hvordan man øger konkurrencepres og forandringsledelse betaler sig.

Blivende kompetencer

50-60% af ny læring er glemt efter en måned. Vi anvender action-learning principper, hvor kursusdeltagerne bruger deres egne cases til træningen, så læringen sidder fast. Vores konsulenter er alle erfarne, aktive praktikere, der sikrer relevante eksempler og gode råd om, hvordan de valgte cases skal eksekveres. Baseret på basale, praktiske værktøjer og skabeloner i Office 365 (Office-pakke eller SharePoint-løsninger), får du enten værktøjerne eller digitaliserer din sourcing proces.

Påvirkning
• Udvikler medarbejderens kompetencer og øger præstation
• Træning hjælper medarbejdere med at skabe innovative ideer, nye teknikker og øge deres viden og færdigheder
• Kompetente medarbejdere medfører en stor omkostningsbesparelse
• Reduceret medarbejderudskiftning

Case | HMF

Mød vores specialister

Sourcing & Procurement

Jens Arvad Johansen
Senior Management Consultant
+45 40 42 45 50
jaj@4improve.dk

Ernst Kildegaard
Senior Management Consultant
+45 40 42 48 40
ek@4improve.dk

Inge Dall
Senior Management Consultant
+45 52 15 94 07
ida@4improve.dk

Morten Munkgaard Møller
Associate Partner
+45 53 38 33 10
mmm@4improve.dk

KS Khoo
General Manager 4IMPROVE Asia
+6-012-4035 029
ks@4improve.dk

Jørgen Vejvad
Partner
+45 20 64 88 89
jv@4improve.dk

Bo Dencker
Managing Partner
+45 40 75 39 99
bd@4improve.dk

Lars Thorgaard Henriksen
Senior Management Consultant
+45 22 78 06 61
lth@4improve.dk