ERP-drevet værdiskabelse

‏Mange års erfaring og overblik gør 4IMPROVE i stand til skabe en ERP-opsætning, der sikrer opnåelse af det fulde ERP-potentiale, understøttet af veldefinerede forretningsprocesser.

Samspillet mellem processer, mennesker og teknologi har afgørende betydning for en virksomheds succes. Understøtter ERP-systemet ikke virksomhedens forretningsprocesser, bliver systemet en forhindring i stedet for en hjælpende faktor. I disse tilfælde er der behov for at revitalisere forretningsprocesser og systemfunktioner for at sikre den fulde udnyttelse af ERP-systemets potentiale.

ERP-bygherrerådgivning, optimering og post implementering

Resultater:

 • Fuldt udbytte af investeringen i ERP-systemer
 • Sammenhæng mellem processer, funktioner og mennesker
 • Fundament og gennemsigtighed i en robust forretning med håndtag til performanceregulering
 • Leverancesikkerhed
 • Enkel performanceopfølgning og datafangst

Opnå det fulde ERP-potentiale gennem veldefinerede forretningsprocesser og systemopsætning.

ERP-systemet understøtter og forbinder virksomheders forretningsprocesser på tværs af funktioner og afdelinger, men det fulde udbytte af en ERP-investering kræver, at forretningsprocesser og systemopsætningen er koordineret.

Gennem struktureret kortlægning af systemudnyttelse og -behov, processer samt datakvalitet identificeres de gaps mellem funktion og behov, som forhindrer virksomheden i at skabe vedvarende resultater. Disse gabs lukkes ved at implementere processer, der sikrer at teknologi, processer og mennesker spiller optimalt sammen.

Case | Grundfos | Øger produktiviteten og udskyder investeringer

‏Supply Chain planlægning og lageroptimering

Vi skaber konkurrencemæssige fordele gennem en differentieret lager- og planlægningsstrategi

En sammenhængende og synkroniseret planlægningsproces fra hovedplan til eksekvering – vertikalt og horisontalt fra leverandører til kunder. Design af lagerstrategier og optimal lagerføring sikrer den ønskede service og leveringsperformance i Supply Chain. Segmentering og klassificering af produkter sikrer en ensartet struktur, der gør det nemt at vedligeholde stamdata og eksekvere på strategier.

Skab en sammenhængende planlægningsproces fra hovedplan til eksekvering!

Resultater:

 • Sikre en end-to-end Supply Chain model med indbyggede styringsmekanismer, der sikrer kontrol med lagre, service og omkostninger
 • Kategorisering forenkler stamdatavedligeholdelsesprocessen således, at den lever op til virksomhedens overordnede mål
 • Optimere planlægningsstrategier så de passer til interne og eksterne til produkt- og servicekrav

4IMPROVE sikrer en struktureret, sammenhængende planlægningsproces i hele værdikæden – fra den overordnede hovedplan med source, make & deliver helt ned til eksekveringsniveauet på gulvet og ud mod leverandører og kunder. Korrekt valg af lagerstrategi, optimal lagerstyring og en bevidst kategorisering og segmentering af produkter ud fra en volumen-/variationsanalyse er med til at sikre den ønskede service og leveringsperformance.

Som overbygning understøttes hele planlægningsprocessen af en løbende performance evaluering. Afvigelser dokumenteres, hvorefter korrigerende handlinger prioriteres og eksekveres.

Case | Grundfos | Øger produktiviteten og udskyder investeringer
Case | Hjertecentret | Datadrevet planlægning, reduceret ventetid og historisk lav aflysningsprocent
Case | COOP | En ledelsesmæssig kulturrejse
Case | Deltabeam | Fast recovery and sustainable growth

Digital Supply Chain impact

Udnyt digitale teknologier til at optimere og udvikle Supply Chain processer.

Digital Supply Chain har fokus på at analysere Supply Chain processer for at vurdere og beslutte hvilke digitale teknologier, der skaber størst værdi for forretningen. Med afsæt i en digital paratheds- og modenhedsanalyse, vil ambitionsniveauet blive afstemt og udmønte sig i teknologisk løsningsdesign og implementering.

Værdiforøgelse gennem digitalisering af forretningsgange i forsyningskæden under hensyntagen til virksomhedens parathed og potentiale

Resultater:

 • ”Fit-for-purpose” teknologiløsninger til Supply Chain procesoptimering
 • Øget agilitet via Supply Chain gennemsigtighed i realtid
 • Højere kvalitet, skalerbarhed og produktivitet i forsyningskæden vha. automatisering

4IMPROVE optimerer virksomhedens forretningsmodel med digitale teknologier med afsæt i Supply Chain processer og i det omfang, der er ”fit-for-purpose”.

Der skal være sammenhæng mellem de tre niveauer: forretningsmodel, processer og teknologier.

Vi arbejder med en bred vifte af teknologier til transformation af den traditionelle Supply Chain til den digitale Supply Chain – også kaldet Industri 4.0. Teknologier som IoT, robotter, AGV, RFID, droner, Big data analyser og 3D print er eksempler på Industri 4.0 teknologier, der øger værdiskabelsen i værdikæden.

Case | Borg Automotive | Transportoptimering og digitalisering giver vækstvirksomhed en årlig millionbesparelse
Case | COOP | En ledelsesmæssig kulturrejse

Konkurrencedygtigt Supply Chain design

‏Dokumenteret forøgelse af konkurrencekraft gennem kundetilpasset Supply Chain design.

4IMPROVE tilpasser Supply Chain(s) med afsæt i virksomhedens prioriteter. Supply Chain design bygger på faktabaseret kortlægning og performanceanalyse. Resultatet er en diagnose af gabs mellem den faktiske performance og de strategiske målsætninger. Herudfra udarbejdes et roadmap til et fremtidigt Supply Chain design og implementering.

Indfri det fulde potentiale i værdikæden gennem konkurrencedygtigt og differentieret Supply Chain design

Resultater:

 • Kundefokuseret leveringssikkerhed, reaktionsevne og agilitet
 • Optimeret styring af omkostninger og arbejdskapital
 • Differentieret Supply Chain der understøtter virksomhedens markedssegmenter
 • Optimeret performanceniveau ud fra virksomhedens strategiske mål

Virksomhedens nuværende forsyningskæder og faktiske performance kortlægges og matches med segmentering af produkter og serviceydelser. Disse sammenholdes med virksomhedens go-to-market strategi.

Segmentering sker ud fra parametre, der karakteriserer produkter, serviceydelser og kunde- og markedsforhold.

Resultatet (output) af denne proces er en diagnose på et gab mellem den faktiske præstation og de strategiske mål. Dette gab giver input til strategiske prioriteter og hvilke strukturelementer i forsyningskæden, der skal optimeres:

 • Antal og placering af lokale, regionale og centrale lagre samt fabrikker
 • Valg af transportformer
 • Sourcing network og salgskanaler
Case | Jeld-Wen | Systematisk forbedringer sparer millioner
Case | Grundfos | Øger produktiviteten og udskyder investeringer
Case | DOT | Klarhed over omkostninger gav basis for profitabel vækst
Case | BoConcept | LEAN og procesoptimering reducerer time-to-market med 20%
Case | Fertin Pharma | Strategiske indkøbsprocesser sikrer rettidig lancering og øget konkurrencekraft
SCM & Logistik Nytårsprognose 2019

S&OP

Skab synlige forretningsresultater gennem alignment af demand og supply planlægning.

4IMPROVE skaber en tværgående, integreret, taktisk planlægningsproces, hvor salg, marketing, R&D, økonomi, indkøb, planlægning og produktion i fællesskab fjerner siloerne og skaber én fælles plan. En succesfuld S&OP implementering bidrager til vækst i afsætning, optimering af Networking Capital samt reduktion af omkostninger. Mange års erfaring i drift og udviklingsorienterede opgaver har givet 4IMPROVE en dyb indsigt i de målkonflikter, der potentielt gemmer sig i virksomhedens afdelinger.

Skab synlige resultater gennem alignment af demand og supply planlægning

Resultater:

 • Tværorganisatorisk og cyklisk planlægningsproces
 • Omsætningsvækst
 • Omkostningsreduktion
 • Optimeret arbejdskapital

S&OP er en struktureret,  balanceret og sammenhængende planlægningsproces gennem hele værdikæden – fra den overordnede planlægning af source, make & deliver til eksekveringen på gulvet og ud mod leverandører og kunder.

S&OP er et tværorganisatorisk virksomhedsprojekt, hvor salg, operations, marketing, R&D samt økonomi arbejder mod et fælles mål om at skabe en sammenhængende plan. Processen bidrager til et forbedret tværorganisatorisk arbejdsklima.

Case | Hjertecentret | Datadrevet planlægning, reduceret ventetid og historisk lav aflysningsprocent
Case | Deltabeam | Fast recovery and sustainable growth

Mød vores specialister

Supply Chain Management

Thomas Brams
Senior Management Consultant
+45 22 63 68 22
tb@4improve.dk

Jens Arvad Johansen
Senior Management Consultant
+45 40 42 45 50
jaj@4improve.dk

Jørgen Vejvad
Partner
+45 20 64 88 89
jv@4improve.dk

Nis Kampp
Director
+45 22 10 08 22
nk@4improve.dk

Ernst Kildegaard
Senior Management Consultant
+45 40 42 48 40
ek@4improve.dk

Bo Dencker
Managing Partner
+45 40 75 39 99
bd@4improve.dk

Ruben Sørensen
Management Consultant
+45 25 72 36 25
rs@4improve.dk

Jan Stentoft
Associate Partner
+45 20 88 71 91
js@4improve.dk

John Johansen
Partner Emeritus
+45 51 20 41 97
jj@4improve.dk

Mathias Juul Pedersen
Management Consultant
+45 21 82 68 21
mp@4improve.dk

Jørgen Nørmølle
Partner
+45 40 36 44 30
jn@4improve.dk

Jon Andersen
Independent Contractor
+45 60 50 60 38
ja@4improve.dk

Jon Andersen
Independent Contractor
+45 60 50 60 38
ja@4improve.dk

Jon Andersen
Independent Contractor
+45 60 50 60 38
ja@4improve.dk

Brian Vangsgaard
Senior Management Consultant
+45 20 60 75 88
bbv@4improve.dk

Lasse Liltorp
Independent Contractor
+45 25 53 74 25
ll@4improve.dk

Jeppe Møller
Analyst
+45 27 63 39 86
jem@4improve.dk

Morten Brinch
Management Consultant
+45 40 33 36 07
mbr@4improve.dk