Supply Chain Management2018-09-13T22:20:29+00:00

Supply Chain Agility

‏ ‏

Den agile forsyningskæde er på én gang fleksibel og hurtig: Time-to-Market er i kontrol og nye produkter leveres til tiden, forsyningskæden evner at reagere på ændringer i markedet og nye kundekrav, leverancer leveres hurtigt, on-time og med et minimum af lagre.

Kravene til agilitet er en stigende udfordring for mange virksomheder – behovsmønstre, markeder og krav ændrer sig hurtigere end nogensinde.

Der er mange veje til agilitet: Digitale sømløse processer, kompetenceudvikling, organisatorisk alignment og procesoptimering er nogle af de væsentligste elementer.

4IMPROVE har stor erfaring i at øge agiliteten i forsyningskæder via agil produktudvikling, reduktion af Time-to-Market (>60%), øget leveringspræcision (>45%p), fleksibelt og efficient distribution m.v.

Grundfos er en global virksomhed, der udvikler og fremstiller pumper til forskellige formål bl.a. cirkulationspumper til centralvarme. Grundfos har centraliserede komponentfabrikker.
I stemplingsværket har de store presser og komplekse stemplingværktøjer, der repræsenterer betydelige investeringer i både maskiner og værktøj. Grundet en vækst på 75% i løbet af de næste tre år, stod Grundfos stod over for betydelige investeringer. Maskinenudnyttelsen var lav, og belastningen var over 80%. For at kunne vokse uden at skulle investere i maskiner, måtte Grundfos øge brugen af udstyr ved at genoverveje deres produktionsstyringskoncept.

Løsningen var et fremstillingskoncept, som er i stand til at håndtere uforudsigelige situationer uden fald i udnyttelsesgraden. Systemisk tænkning hjalp med at skabe en dyb indsigt i den nuværende arbejdsmetode i produktions- og supportfunktioner, baseret på fakta indsamlet fra produktionsgulvet. Konceptet skaber fleksibilitet til at reagere på uforudsigelige situationer ved at tage højde for flere parametre i planlægnings- og udførelsesprocessen, f.eks. fremstilling, vedligeholdelse, værktøjshåndtering og ustabile processer. Det er muligt at tilpasse planer og optimere udnyttelsen af maskiner, arbejdsstyrke og værktøj. Planlægningen af fremstillingsprocessen er så robust, at den kan håndtere variation i processen uden at det kompromitterer den samlede produktion og tilmed støtte ledelsen med ”et enkelt” sæt fokuserede KPI’er. Konceptet har øget produktiviteten og betydet en to cifret forbedring af OEE.

4IMPROVE leverede tilgangen og projektledelsen til udvikling af løsningen. Desuden blev analysen, konceptuelle ideer og rammerne for ændringsprocessen leveret af 4IMPROVE. Grundfos har fuldt ejerskab af den nye proces og har med succes løbende forbedret konceptet yderligere.

Case | Deltabeam | Professional assessment and implementation ensured fast recovery and sustainable growth
Case | Jeld-Wen | Systematiske forbedringer sparer millioner
Case | Grundfos | Øger produktiviteten og udskyder investeringer

Digitalisering

‏ ‏

Digitalisering er et tveægget sværd. På den ene side åbner digitalisering op for mange nye muligheder, på den anden side udfordrer og disrupter den virksomhedens forretningsgange og forretningsgrundlag.

Vi anser digitaliseringsbølgen for at være en væsentlig katalysator til at strømline og effektivisere forsyningskæden, en innovationsinspirator og en teknisk disciplin – Big Data, Internet-of-Things, Cloud-løsninger.

Digitalisering har en forretningsmæssig, organisatorisk og især menneskelig dimension, som ofte overses, men i høj grad kræver fokus og erfaren forandringsledelse i øjenhøjde!

4IMPROVE har stor erfaring med at implementere digitale processer og forretningssystemer. Vi har assisteret virksomheder i potentialeafdækning, rådgivning, udvikling og implementering af digitaliseringsstrategi og støtter virksomheder i teknologivalg, praktisk udviklingsplan, projektledelse, design og udvikling – afstemt til den enkelte virksomheds eksisterende løsninger og modenhedsniveau.

There are several roads towards digitalization. 4IMPROVE believes that the chosen road should be adapted to the size, resources and maturity of the individual company. Moving from beginners in digitalization to masters is highly affected by leadership and approach.

One company might have the resources and buffer to run risks and call for progressive and trial-and-error approach moving quickly into the masters’ area. Others are restricted on resources, culture or other legacies which require a more conservative and carefully planned process. Some companies might be able to move the direct way by balancing the two roads cautiously. In 4IMPROVE’s experience the best foundation for results comes from a solid approach securing width and depth of a digital vision, getting the priorities right and setting out the game plan considering the practical reality of the company. Delivering the results requires short waves of delivering carefully designed packages, with leadership, ownership, commitment and careful stakeholder management at a practical level with the employees in operation.

Tropica Aquarium Plants is a small to medium-sized company, however, it is a market leader in producing aquarium plants. The company is in rapid growth and expanding production footprint from Denmark to include several sites in Asia. The market is changing from customers being traditional pet shops with live animals and plants on displays and keen service-minded professionals selling products over the counter, to low-cost, low-maintenance, self-service grab-and-go stores and supermarkets, with plants packed in vacuum packages.

The challenge for Tropica is two-sided. On one side, the company needs to standardize and improve its administrative order and planning processes in Denmark, to be replicable for Asian operations and enable scalability without getting out of control. On the other side, the company needs to rethink its entire product and production process to ensure reliable plant of size and quality to enter the new vacuum packages and market.

As a means for supporting Tropica’s growth, market change and competitiveness in the future, digitalization was put on the agenda. However, for a company of its size and level of activities, there were neither the knowledge, talent nor resources needed to initiate the digitalization journey, only the idea that something had to be done in this area.

4IMPROVE was external support, in getting a structured approach through;

 1. understanding of the business model, proposition and strategy
 2. common overview through Value Stream Mapping of the physical flow, information and planning processes and data points and reporting
 3. the pains and gains
 4. the technologies available in the market and their value proposition
 5. the digital vision and strategy where the company would
 6. the required business foundation to enable the use of the technologies
 7. the current technological and cultural situation to build on
 8. grouped and prioritized initiatives
 9. a practical game plan taking into consideration resources, organizational culture and maturity.

The digital vision the practical game plan for Tropica secures deliverables on three levels of Digitalization;

Figure 1. Source: The Danish Supply Chain Panel

On a technology and process level Tropica is secured to;

 1. Electronic data capturing in terms of time spent, delivery and waste from each critical process point and couple the data with plans and targets as a foundation for continuous improvement, planning and customer interaction – securing a data-driven performance management and development platform which is replicable for different sites.
 2. Integrated planning and extended EDI application with customers providing live and integrated delivery and production plans for suppliers, production zones and sites; delivering quick response to customer demands, reduced waste through obsolete demand plans and reliable feedback to customer requests.
 3. Better use of ERP and data-integration providing automated and effective administrative processes and agility.
 4. Robotized production delivering effective and precise control of plant growth and production with reduced dependency on key personal, which enables cost-effective flexibility in volume-changes, scale and replicability for sites.

On a business level it is ensured that Tropica;

 1. Stays competitive and market leader.
 2. Is first mover and capable of adapting to the ongoing radical market change.
 3. Establishes a solid foundation and business model capable of scale to support continuous growth and replicable for extending to multi-sites.
Case | Borg Automotive
Case | COOP

Complexity Management

‏ ‏

Kompleksitet er måske hovedårsagen til, at mange virksomheder mister overblikket i deres forsyningskæde, og at lønsomheden svigter.

Kompleksitet findes alle steder; Usammenhængende administrative forretningsprocesser, organisations- og samarbejdsstrukturer under udvikling, komplekse produkt-/markedsporteføljer, etablering af nye off-shore enheder, fusion af virksomheder/produkter, komplekse lager- og produktionsrutiner etc.

Kompleksitetsstyring er ofte den direkte vej til en væsentlig omkostningsreduktion, da virksomhedens omkostningsniveau korrelerer direkte med leverandørforsyningskædens kompleksitet.

4IMPROVE har erfaringer inden for: Revurdering af virksomhedens footprint, udvikling af produktions-/styringskoncept, simplificering af styringsopgave/-systemer, redesign af produktportefølje.

Egernsund Amba fremstiller og sælger teglsten, der sælges fra et centralt salgskontor og fremstilles på syv danske værker.
Som en del af deres vækststrategi blev det tydeligt, at kompleksiteten i den nuværende papirbaserede lagerliste og produktionsplanlægning var utilstrækkelig. Kommunikationsniveauet mellem værkerne og det centrale salgskontor var udmattende og forhindrede virksomheden i at vokse.
Første initiativ fokuserede på indførelse af systemunderstøttet produktionsplanlægning og lagerstyring for at forenkle forretningsprocessen fra ordre til levering. Det blev prioriteret at gøre opsætningen så enkel som muligt uden at tilføje yderligere kompleksitet til forretningsprocesserne. Vedligeholdelsen af ​​masterdataopsætning blev grupperet i få grupper for at reducere kompleksiteten, og rapporteringen til systemet blev holdt til et absolut minimum, der matchede virksomhedens behov. Systemunderstøttelsen skabte gennemsigtighed på tværs af organisationen, hvilket muliggør omkostningseffektive processer – fra ordre til levering.
4IMPROVE leverede planen, analysen, designet, faciliterede implementering og støttede ledelsens projektstyring i hele konfigurationen. Desuden bidrog 4IMPROVE med ekspertise til forståelse af forretningsprocessen. Egernsund Amba har ledet projektet og taget ejerskab for både processen og den fremtidige udrulning. De få tilpasninger blev programmeret af it-leverandøren.

Sundhedsvæsenet har altid været yderst udsat for kompleksitet. De seneste år har en bølge af stordriftsfordele og digitalisering oversvømmet branchen med kæmpe hospitaler og digitaliserede journaler og processer. Tendenser som typisk øger kompleksiteten i det offentlige sundhedsvæsen.
I Danmark er udredningsretten et af de vigtigste offentlige KPI’er. På lungemedicinsk afdelingen på Aarhus Universitets hospital oplevede kun 65% af patienterne at kravet om udredningsret blev opfyldt, hvilket resulterede i længere ventetid og et stressende arbejdsmiljø. Dette skyldtes primært vanskeligheder med at balancere krav og ressourcer – og et generelt manglende overblik.
Inspireret af produktionsbranchen, leverede 4IMPROVE et planlægningsværktøj, der sikrer korrekt prioritering, til det administrative personale. I tæt samarbejde med projektgruppen, faciliterede 4IMPROVE workshops med fokus på reduceret kompleksitet ved at definere interne processer, standard diagnosticeringsprocedurer og definition af relevante nøgletal til at spore udviklingen i præstationsniveauet. Som følge heraf genvandt ledelsen kontrollen og 95-97% blev udredt inden udredningsrettens frist.

Case | DOT
Case | COOP
S&OP

Globalisering

‏ ‏

Mange virksomheder oplever en global vækst: Virksomheden indtager fjerne markeder, globaliserer leverandørbasen/sourcing, øger outsourcing og off-shoring af egen produktion, samarbejder med globale distributører, m.v.

Den øgede globalisering stiller høje krav til organisationen, standardisering af processer og forretningsgange, videndeling på tværs af organisatoriske enheder, integration af systemer og rutiner, m.v.

Globalisering åbner også for en række nye muligheder; Nye omkostningseffektive produktions/distributionsstrukturer (footprints), markeds- og kundenærhed, kompetenceudvidelse.

4IMPROVE har en mangeårig erfaring med at drive projekter der håndterer den stigende globale dagsorden, og yder en professionel assistance i virksomhedernes bestræbelser på at imødekomme globalisering.

SFK LEBLANC er en global virksomhed, der udvikler og leverer komplette, automatiserede slagtesystemer til det meste af verden. SKFLEBLANC har udvikling og produktion i Danmark, Holland, Canada og Kina.

Virksomheden har sit udgangspunkt i Danmark, virksomhederne i Holland og Canada er tilkøbt. For at styrke virksomhedens globale position, og som grundlag for yderligere vækst, havde SFKLEBLANC behov for at redefinere virksomhedens globale struktur.

Omdrejningspunktet for dette arbejde var udvikling af et nyt transparent, globalt set-up, som, dels udnyttede enhedernes forskellige kompetencer og muligheder, dels skabte en økonomisk fremtidssikret skalerbar struktur. Og som tilgodeså regionale forskelle i markeder, produkter og traditioner. Det nye globale set-up blev udarbejdet af en regional/funktionel arbejdsgruppe.  Strukturen samt en beskrivelse af den ny funktion blev understøttet af en række workshops samt illustreret af en grafiker.

4IMPROVE har leveret projektets fremgangsmåde og faciliteret udviklingsprocessen. 4IMPROVE har tilsvarende leveret mange analyser, ideer og andre input til konceptarbejdet. SFK LEBLANC er i dag i færd med en yderligere ekspansion og fusion af yderligere to til tre virksomheder i den globale struktur.

Levedygtige forandringer

‏ ‏

Sustainability er et forholdsvist nyt opmærksomhedsområde. Det har både en miljømæssig, en forretningsmæssig og en social dimension.

I disse år er der stor opmærksom på virksomheders miljømæssige fingeraftryk. Ikke mindst udledning af CO2 og andre drivhusgasser, som påvirker virksomhedens logistiske set-up. Forretningsmæssigt er der stigende fokus på miljø/arbejdsmiljø og børnearbejde. Og endeligt, den sociale dimension, hvor virksomheder – og ikke mindst virksomhedens underleverandører – forventes at tage et socialt ansvar.

For den enkelte virksomhed er det en stigende udfordring at ”overvåge” – eller måske rette sikre, at virksomhedens leverandører overholder internationale kodeks for social ansvarlighed, eller virksomheds interne procedurer.

4IMPROVE leverer supplier audits, identificering af nye leverandører etc. til adskillige danske firmaer, der sourcer i østen.

The first COOP initiative to make a web based retail shop delivering groceries was IRMA.dk.

In order to grow the business and rebrand, the site was named “COOP MAD.dk”. The plan was to expand the number of sellable items with 50%, staying within the same footprint. The challenge was two faced, one was rebuilding the warehouse to expand the facing and the second was optimizing the product layout and continuously adapting the layout to the ever-changing assortment.

The solution focused on creating layout optimized for picker performance and a process to sustain the high productivity by monitoring the quality of the product layout continuously. First, creating a high frequency horseshoe for fast movers and side lanes for slow-mover. Secondly, creating a heat-map monitoring the effectiveness and enabling sustainability of high performance.

4IMPROVE delivered the conceptual idea of productivity increase – in terms of layout and KPI tool to monitor the performance and the product lay-up. Furthermore, the project management of the physical change was delivered by 4IMPROVE.

Mød vores specialister

Supply Chain Management

Thomas Brams
Senior Management Consultant
+45 22 63 68 22
tb@4improve.dk

Jens Arvad Johansen
Senior Management Consultant
+45 40 42 45 50
jaj@4improve.dk

Jørgen Vejvad
Partner
+45 20 64 88 89
jv@4improve.dk

Nis Kampp
Director
+45 22 10 08 22
nk@4improve.dk

Ernst Kildegaard
Senior Management Consultant
+45 40 42 48 40
ek@4improve.dk

Bo Dencker
Managing Partner
+45 40 75 39 99
bd@4improve.dk

Ruben Sørensen
Management Consultant
+45 25 72 36 25
rs@4improve.dk

Jan Stentoft
Associate Partner
+45 20 88 71 91
js@4improve.dk

John Johansen
Partner Emeritus
+45 51 20 41 97
jj@4improve.dk

Mathias Juul Pedersen
Management Consultant
+45 21 82 68 21
mp@4improve.dk

Jørgen Nørmølle
Partner
+45 40 36 44 30
jn@4improve.dk